Tarixi Muhammadiy ORGINAL Alixonto'ra Sog'uniy

Tarixi Muhammadiy ORGINAL Alixonto'ra Sog'uniy

Tarixi Muhammadiy ORGINAL Alixonto'ra Sog'uniy
158 000.00 UZS
Количество
шт

Islom tarixida Payg'ambarimizning muborak hayotlari va benazir xulqlariga bag'ishlab yozilgan siyrat kitoblari talaygina. Alixonto'ra Sog'uniyning "tarixi Muhammadiy" kitobi ham shulardan biridir. Muallif Payg'ambarimiz hayotlarini tarixiy manbalar va haqqoniy hujjat-dalillar asosida bayon etish barobarida o'z tomonidan sharhlarni ham keltirib o'tishi bilan o'ziga e'tiborni tortadi. Bu esa asar qadr-qimmatini yanada oshiradi. Asar tili va bayon uslubi sodda va samimiy. Mazkur kitob o'quvchilarga manzur bo'ladi, degan umiddamiz.

Tarixi Muhammadiy ORGINAL Alixonto'ra Sog'uniy
158 000.00 UZS